[Εκκλησία Αγίας Παρασκευής]

Registry item uoadl:212204 1695 Read counter

Original Title:
[Εκκλησία Αγίας Παρασκευής]
Languages of Item:
Greek
Item number:
ΜΠΔγ. 01
Collectivity:
Εκκλησία Αγίας Παρασκευής
Date:
1846-1926
Binding:
Κώδικας
Type:
Μητρώα γεννήσεων και βαπτίσεων
Keywords:
Μητρώα
Description:
Πρόκειται για κώδικα με τις βαπτίσεις που έγιναν στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με υπογραφές του ανάδοχου, των μαρτύρων και του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο
Notes:
Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στις ημερομηνίες. Στη σελ. 733 η τελευταία ημερομηνία είναι 6/18 Οκτωβρίου 1895 και η σελ. 734 ξεκινά από τον Ιανουάριο του 1925.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160