Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Πρώτον.

Elections Volume uoadl:217336 2591 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Original Title:
Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Πρώτον.
Languages of Item:
Greek
French

Φίλτρο

 

1. Περιεχόμενα

Elections Volume Unit uoadl:232842
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
01
Original Title:
Περιεχόμενα

2. Αποτελέσματα

Elections Volume Unit uoadl:232845
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
02
Original Title:
Αποτελέσματα