Μπορώ να επιθυμώ να είμαι αυλικός;

Scientific publication - Book Chapter uoadl:2320659 1692 Read counter

Unit:
Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology
Title:
Μπορώ να επιθυμώ να είμαι αυλικός;
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2017
Authors:
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Pages:
65-76
BookTitle:
Ο αυλικός φιλόσοφος
Publisher:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ISBN:
978-618-82857-1-2
Keywords:
Immanuel Kant, καθολικός νόμος, τύπος, ηθικός νόμος, καθήκον, Sigismund Beck, δεσμευτικότητα ηθικού νόμου
Main subject category:
Philosophy - Psychology
Official URL (Publisher):
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Μπορώ να επιθυμώ να είμαι αυλικός;.pdf (1 MB) Open in new window