ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Scientific publication - Journal Article uoadl:2332882 1532 Read counter

Unit:
Other units
Title:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η εργασία αυτή προβαίνει σε μια ανασκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων περί κοινωνικού κεφαλαίου, γεφυροποιού και αποκλειστικού, με σκοπό την προσέγγιση της κοινωνικής περιοχής του αθλητισμού και του φύλου υπό την οπτική της ανάλυσης του κοινωνικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση τη συμβολή της αθλήτριας στην παραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου. Η διεθνής βιβλιογραφία στο θέμα «ο αθλητισμός ως κοινωνικό κεφάλαιο» μολονότι περιορισμένη, αποδεικνύει ότι όσο ισχυρότερο είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που αποκτάται στο πεδίο του αθλητισμού, τόσο διευκολύνεται και προωθείται η κοινωνική ενσωμάτωση. Στις μέχρι τώρα εργασίες για το κοινωνικό κεφάλαιο έχει παραμεληθεί και η παράμετρος φύλο. Η έρευνα της έμφυλης διάστασης του κοινωνικού κεφαλαίου, μολονότι περιορισμένη, δείχνει ότι οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στη συλλογική αξία των κοινωνικών δικτύων, στην άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, που αφορούν την έμφυλη, εθνική και φυλετική πολυμορφία (diverity), μεταξύ άλλων. Συμπερασματικά, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου και ειδικά ο ρόλος της αθλήτριας στις συζητήσεις για το κοινωνικό κεφάλαιο. Η έμφυλη διάσταση λειτουργεί ως «κοινωνική κόλλα», ως ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικής ενέργειας που συμβάλλει δυναμικά στην αναγνώριση και την ενεργοποίηση κοινωνικών διεργασιών.
Publication year:
2015
Authors:
Ειρήνη Καμπερίδου,
Σοφία Παπαδοπούλου
Journal:
Γυναίκα & άθληση: έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ.
Publisher:
Πανελλήνια Ένωση για τον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ)
Volume:
9
Number:
2013/2014
Pages:
7-14
Keywords:
γεφυροποιό και αποκλειστικό κοινωνικό κεφάλαιο, «κοινωνική κόλλα», συλλογικά οφέλη, έμφυλη διάσταση, αθλητισμός, φύλο, γυναίκες, κοινωνικά δίκτυα
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Project information:
Social Capital, Gender and Sport: This paper explores the concept of social capital—bridging and exclusive— so as to apply it as an analytical category to sport and gender, and subsequently the female athlete’s contributions in social capital production. International research on sport as social capital, although limited, indicates that sport promotes social inclusion. Research on the gender dimension of social capital, although limited, shows that women have been playing a major role in social capital production. Social capital refers to the collective value of social networks, the elimination of social exclusions, respect for ethnic, racial and gender diversity, among other things. In conclusion, it is essential to incorporate the gender perspective, and especially the role of the female athlete, in the discussions on social capital. The gender dimension provides the ‘social glue’ or untapped energy source that contributes dynamically in acknowledging and activating social processes.
Keywords: bridging and exclusive social capital, "social glue", gender dimension, sport, gender perspective, women, social networks.... KEYWORDS: Keywords: bridging and exclusive social capital, "social glue", gender dimension, sport, gender perspective, women, social networks
References:
.
Social Capital, Gender and Sport.pdf (170 KB) Open in new window

 

journal_cover_women_and_sports._exofyllo.pdf (988 KB) Open in new window