«Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου

Scientific publication - Conference Paper uoadl:2334370 1004 Read counter

Unit:
Department of Physical Education & Sport Science
Title:
«Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Σήμερα θα προβούμε σε ένα προβληματισμό ο οποίος έχει να κάνει με τη σχέση του αθλητισμού και το «επιχερείν». Δεν θα επικεντρωθούμε στη γυναικεία υποεκπροσώπηση στον επιχειρηματικό στίβο γενικότερα, αλλά στις ανώνυμες ηρωίδες του «αθλητικού επιχειρείν» οι οποίες σταδιακά αυξάνονται. Θα δούμε ότι η Ολυμπιακή επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί ανδρικό φαινόμενο, επειδή ο αθλητισμός προάγει δεξιότητες (και για τα δύο φύλα) που είναι σημαντικά για το «επιχειρείν», δηλαδή για την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική επιτυχία. Πρόσφατες έρευνες (ποιοτικές και ποσοτικές) καθώς και συνεντεύξεις με πρώην αθλήτριες, τεκμηριώνουν ότι ένας αθλητικός προσανατολισμός, και ειδικά ο ομαδικός αθλητισμός –ή ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας— αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και ειδικά όσον αφορά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπως ένα πειθαρχημένο εργασιακό ήθος […] [ …] (βλ. ppt. presenation)
Publication year:
2016
Authors:
Ειρήνη Καμπερίδου
Publisher:
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) / Cyprus Olympic Committee (COC)
Conference title:
Ημερίδα "Γυναίκα και Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς", της Επιτροπής "Γυναίκα και Αθλητισμός" της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία
Pages:
1-47
Keywords:
Επιχειρηματικότητα (entrepreneur, entrepreneurship), φύλο (gender), αθλητισμός, φυσική αγωγή, αρχηγία, εξουσία, ολιστική προσέγγιση: κουλτούρα συνεργασίας, ηγεσία (εμπνέω, συντονίζω, καθοδηγώ), η πρώτη γυναίκα Ολυμπιακή επιχειρηματίας (Olympic entrepreneur: Alice Milliat)
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Official URL (Publisher):
Project information:
Προσκεκλημένη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία: Καμπερίδου, Ειρήνη (2016). «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου. Εισήγηση στην Ημερίδα "Γυναίκα και Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς", 9 Μαρτίου 2016, της Επιτροπής "Γυναίκα και Αθλητισμός" της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία, στο Ολυμπιακό Μέγαρο. cyprus_olympic_committee_letter_and_invitation.pdf

http://balla.com.cy/2016/03/10/imerida-ginaikas/
http://24h.com.cy/2016/03/07/hmerida-me-thema-gynaika-kai-athlitismos-epihirontas-allios-dia/
cyprus_olympic_committee_letter_and_invitation_0.pdf (609 KB) Open in new window

 

Cyprus Olympic Committee «Επιχειρώντας Αλλιώς» March 3-2016. final.pdf (3 MB) Open in new window