Η Κρίση στο Γυναικείο Αθλητισμό: η Μοντελοποίηση των Αθλητών/τριών

Scientific publication - Conference Paper uoadl:2417967 1259 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Η Κρίση στο Γυναικείο Αθλητισμό: η Μοντελοποίηση των Αθλητών/τριών
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η εργασία αυτή εξετάζει την προβολή του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ: ΗΠΑ, Αυστραλία, Ελλάδα. Ειδικά στις ΗΠΑ επισημαίνεται η «κρίση στο γυναικείο αθλητισμό» όπου η τηλεοπτική κάλυψη γυναικείων αγώνων είναι λιγότερη από ότι ήταν πριν 20 χρόνια. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την επεξεργασία πρόσφατων συζητήσεων και ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων γίνεται φανερό ότι: Πρώτον, η αθλήτρια απολαμβάνει, σε αντίθεση με το παρελθόν, μια εκρηκτική παρουσία στα ΜΜΕ, αλλά όχι για την αθλητική της ιδιότητα. Δεύτερον, εντοπίζονται ‘ίσες ευκαιρίες’ στην εμπορευματοποίηση-‘μοντελοποίηση’ του σώματος και της αθλητικής ταυτότητας: προβολή των άφυλων αθλητών/τριών, θηλυκοποίηση του αθλητή και αρρενοποίηση της αθλήτριας. Τρίτον, σταδιακά καταρρίπτονται οι θεωρήσεις ότι μόνο το γυναικείο σώμα αντικειμενικοποιείται. Τέλος, διαπραγματευόμαστε εναλλακτικά αθλητικά μοντέλα, μια ολιστική προσέγγιση, ενόψει της εμπορικής παγκοσμιοποίησης του Αθλητισμού και της αθλητικής ταυτότητας. Οι κλωνοποιημένοι αθλητές-ήρωες και αθλήτριες-ηρωίδες που προβάλλονται στα ΜΜΕ δεν εκπροσωπούν την πλειονότητα των αθλητών/τριών της κοινωνικής περιοχής του αθλητισμού. Ένας αυξανόμενος αριθμός ανώνυμων-ηρωίδων - αθλητριών, γυμναστριών, ερευνητριών - δουλεύουν έξω από τη δεσπόζουσα τάση της εποχής και αγωνίζονται για τη δημιουργία καινούριων αθλητικών μοντέλων και προτύπων, για την προστασία και ακεραιότητα του αθλητή/τριας και της αθλητικής δεοντολογίας.
Publication year:
2011
Authors:
Ειρήνη Καμπερίδου
Publisher:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Conference title:
Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη", 6-8 Μαίου 2011
Pages:
71
Keywords:
Φύλο, Γυναίκα, Αθλητισμός, ΜΜΕ, Γυναικείος Αθλητισμός, Εμπορευματοποίηση, Αθλητική Ταυτότητα, θηλυκοποίηση, αρρενοποίηση, Σώμα
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Project information:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2011). "Η Κρίση στο Γυναικείο Αθλητισμό: η Μοντελοποίηση των Αθλητών/τριών". Ανακοίνωση στο Συμπόσιο "Αθλητισμός και Ανθρωπιστικές Σπουδές" του Θεωρητικού Πεδίου του Επιστημονικού Συνεδρίου "Έρευνα & Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη", 6-8 Μαίου 2011. Βιβλίο Πρακτικών σελ. 71. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (www.tefaacongress.gr): ΤΕΦΑΑ (ΕΚΠΑ)
BIBLIO_PRAKTIKON_SYNEDRIO_2011.pdf (1 MB) Open in new window