Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946

Elections Volume uoadl:242230 3141 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Original Title:
Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946
Languages of Item:
Greek
French

Φίλτρο

 

1. Περιεχόμενα

Elections Volume Unit uoadl:242231
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
01
Original Title:
Περιεχόμενα

2. 1ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:242234
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
02
Original Title:
1ο μέρος

3. 2ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:242336
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
03
Original Title:
2ο μέρος

4. 3ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:242469
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
04
Original Title:
3ο μέρος

5. 4ο μέρος

Elections Volume Unit uoadl:242589
Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Unit number:
05
Original Title:
4ο μέρος