Συνεδρίαση Δ΄: 15 Οκτωβρίου 1907

Proceedings uoadl:2435 387 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δ΄: 15 Οκτωβρίου 1907
Time Coverage:
19071015
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Περιουσία Πανεπιστημίου
Ονόματα
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Τριανταφυλλιά Ιωαν. Παυλίδου, κληροδότημα
Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών
Ιωάννης Μεσολωράς
Μονή Ασωμάτων
Ιωάν. Λαμπρίδης
Καμπάνης, κληρονομιά
Τριανταφυλλιά Κριεζή, κληροδότημα
Ιατρικά Εργαστήρια
'Αγιος Θωμάς, γήπεδο
Κωνσταντίνος Αίσωπος
Ακαδημαϊκό Εργαστήριο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10