Συνεδρίαση ΣΤ΄: 17 Νοεμβρίου 1907

Proceedings uoadl:2437 554 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΣΤ΄: 17 Νοεμβρίου 1907
Time Coverage:
19071117
Other subject categories:
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Συλλογές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Κύριλλος Χαιρωνίδης, κληροδότημα
Φοιτητικές ταραχές
Τσέτσης
Σεβαστόπουλος, κληροδότημα
Σαρσέντης
Στατιστική
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος
Πετρινός, κληρονομιά
Σπυρίδων Μηλιαράκης
Μαυροϊωάννης, κληροδότημα
Θεαγένης και Έμμα Λιβαδά, κληροδότημα
Γ. Καραμούζης
Ευάγγελος Καλλιοντζής
Καρπολογική Συλλογή
Βοτανολογικό Εργαστήριο
Τηλέμαχος Κομνηνός
Κίτσος
Καμπάνης, κληρονομιά
Δημήτριος Κόνσολας
Θεολογική Σχολή
Ιωάννης Ζωχιός
Κωνσταντίνος Ζέγγελης
Ζαΐμης, κληροδότημα
Βαρβαρέσος
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Αντωνιάδης, κληροδότημα
Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13