Συνεδρίαση ΙΑ΄: 8 Δεκεμβρίου 1907

Proceedings uoadl:2442 382 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΑ΄: 8 Δεκεμβρίου 1907
Time Coverage:
19071208
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Φοιτητικές ταραχές, αποβολές, ποινές
Τριανταφυλλιά Ιωάν. Παυλίδου, κληροδότημα
Παπανδρέου
Πανεπιστημιακό Νομοσχέδιο
Μαυροϊωάννης, κληροδότημα
Καζάκος
Ιατρική Σχολή
Σπυρίδων Ζερβός
Χρόνος φοίτησης, ελάττωση
Τριανταφυλλιά Κριεζή, διαθήκη
Γούναρης
Ι. Βελισσάριος
Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο

1


2


3


4


5


6