Συνεδρίαση ΙΒ΄: 17 Δεκεμβρίου 1907

Proceedings uoadl:2443 363 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΒ΄: 17 Δεκεμβρίου 1907
Time Coverage:
19071217
Other subject categories:
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Κανονισμοί
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Φοιτητικές ταραχές
Τριανταφυλλιά Ιωάν. Παυλίδου, κληροδότημα
Γ. Σακελλαρίδης
Θεόδωρος Σκούφος
Σεβαστόπουλος, κληροδότημα
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Φυσιογραφικό Μουσείο
Μαυροϊωάννης, κληροδότημα
Τριανταφυλλιά Κριεζή, κληροδότημα
Βοτανικό Εργαστήριο
Αντωνιάδης, κληροδότημα
Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13