8 Ιανουαρίου 1908

Proceedings uoadl:2444 344 Read counter

Title:
8 Ιανουαρίου 1908
Time Coverage:
19080108
Notes:
Έγγραφο Πρυτανείας
Other subject categories:
Λόγοι
Τελετές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Τρεις Ιεράρχες
Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος
Διομήδης Α. Κυριακός, τεσσαρακονταετηρίδα

1