Συνεδρίαση ΙΓ΄: 19 Ιανουαρίου 1908

Proceedings uoadl:2445 372 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΓ΄: 19 Ιανουαρίου 1908
Time Coverage:
19080119
Other subject categories:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Περιουσία Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Keywords:
Ν. Χατζιδάκης
Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής
Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα
Παπαχριστοδούλου
Παρασκευάς Νικολάου, κληροδότημα
Δ. Μαγκουρέας
Μαθηματικό Συνέδριο, Ρώμη
Κτήμα Μελιγαλά
Φυσιογραφικό Μουσείο
Λυμπερακόπουλος, κληροδότημα
Κατσιμήδης
Ελεγκτικό Συνέδριο
Γεώργιος Γαζέπης
Βάρναλης
Κοινότητα Βάρνης
Αθανασόπουλος
Β. Αιγινήτης
Ασφαλιστικές Εταιρίες
Ασφάλεια Πανεπιστημίου

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10