Συνεδρίαση ΙΖ΄: 6 Μαρτίου 1908

Proceedings uoadl:2451 514 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΙΖ΄: 6 Μαρτίου 1908
Time Coverage:
19080306
Other subject categories:
Τελετές
Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Κανονισμοί
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Γεώργιος Μιστριώτης, τεσσαρακονταετία
Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων
Ι. Σφογόπουλος, κληροδότημα
Π. Στρατηγόπουλος
Δωρόθεος Σχολάριος, κληροδότημα
Κυπάρισσος Στέφανος
Γεώργιος Ρεμούνδος
Νομική Σχολή
Παντελίδειο διαγώνισμα
Νομοσχέδιο Πανεπιστημίου
Μαθηματικό Συνέδριο, Ρώμη
Φυσιογραφικό Μουσείο
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Σύνδεσμος Ελλήνων Ιατρών
Αλέξανδρος Αγαθιάδης
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Οργανισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9