Συνεδρίαση Κ΄: 19 Απριλίου 1908

Proceedings uoadl:2457 397 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Κ΄: 19 Απριλίου 1908
Time Coverage:
19080419
Other subject categories:
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Μαριγώ Χαλάπη
Φοιτητικό συσσίτιο
Τσούτσος
Σκλέπας
Σεβαστόπουλος, κληροδότημα
Πανογιαννόπουλος
Μαγκάκης
Μούρος
Μποτσαράκος
Μεγαλοοικονόμου
Δημήτριος Μαγκουρέας
Σπυρίδων Μπαλτατζής, κληρονομιά
Φυσιογραφικό Μουσείο
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Δημ. Λιβαδάς
Άννη Λιακκέα
Λαμαρίδης
Εξαρχόπουλος
Δ. Γούλος
Γενικός Πρόξενος Ιωαννίνων
Γυναικολογική Κλινική Αρεταίειου
Βιργινία Βαρδακά
Βαφειάδης
Βολάνης
Ανάργυρος
Σίμος Μπαλάνος
Αφεντάκης
Νικόλαος Αποστολίδης
Αιγινήτειο Νοσοκομείο

1


2


3


4


5


6


7


8