Πρακτικά Συγκλήτου 1916-1917, τόμος 29

Volume of Archival Material uoadl:2665 1187 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1916-1917, τόμος 29
Time Coverage:
1916-1917 (συνέχεια), 1917-1918 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Εννάτη: 23 Δεκεμβρίου 1916

Proceedings uoadl:2667
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Δεκάτη: 14 Ιανουαρίου 1917

Proceedings uoadl:2668
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 3 Φεβρουαρίου 1917

Proceedings uoadl:2669
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Δωδεκάτη: 20 Φεβρουαρίου 1917

Proceedings uoadl:2670
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 25 Φεβρουαρίου 1917

Proceedings uoadl:2672
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 4 Μαρτίου 1917

Proceedings uoadl:2673
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 6 Μαρτίου 1917

Proceedings uoadl:2674
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 18 Μαρτίου 1917

Proceedings uoadl:2676
Unit:
Historical Archive

9. 23 Μαρτίου 1917

Proceedings uoadl:2678
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Δεκάτη Εβδόμη: 12 Απριλίου 1917

Proceedings uoadl:2680
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Δεκάτη Ογδόη: 29 Απριλίου 1917

Proceedings uoadl:2682
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Δεκάτη Εννάτη: 20 Μαΐου 1917

Proceedings uoadl:2684
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Εικοστή: 26 Μαΐου 1917

Proceedings uoadl:2685
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη: 30 Μαΐου 1917

Proceedings uoadl:2686
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα: 8 Ιουνίου 1917

Proceedings uoadl:2687
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη: 12 Ιουνίου 1917

Proceedings uoadl:2688
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση Εικοστή Τετάρτη: 24 Ιουνίου 1917

Proceedings uoadl:2690
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη: 26 Ιουνίου 1917

Proceedings uoadl:2692
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη: 27 Ιουνίου 1917

Proceedings uoadl:2693
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Εικοστή Εβδόμη: 29 Ιουνίου 1917

Proceedings uoadl:2694
Unit:
Historical Archive