Πρακτικά Συγκλήτου 1915-1916, τόμος 28

Volume of Archival Material uoadl:2671 1604 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1915-1916, τόμος 28
Time Coverage:
1914-1915 (συνέχεια), 1915-1916, 1916-1917 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 4 Ιουνίου 1915

Proceedings uoadl:2675
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Εικοστή Ογδόη: 6 Ιουνίου 1915

Proceedings uoadl:2677
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Εικοστή Ενάτη: 9 Ιουνίου 1915

Proceedings uoadl:2679
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Τριακοστή: 16 Ιουνίου 1915

Proceedings uoadl:2681
Unit:
Historical Archive

5. 17 Ιουνίου 1915

Proceedings uoadl:2683
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Τριακοστή Πρώτη: 26 Ιουνίου 1915

Proceedings uoadl:2689
Unit:
Historical Archive

7. 18 Ιουλίου 1915

Proceedings uoadl:2691
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 23 Ιουλίου 1915

Proceedings uoadl:2695
Unit:
Historical Archive

9. 24 Ιουλίου 1915

Proceedings uoadl:2697
Unit:
Historical Archive

10. 3 Αυγούστου 1915

Proceedings uoadl:2703
Unit:
Historical Archive

11. 21 Αυγούστου 1915

Proceedings uoadl:2708
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Τριακοστή Τρίτη: 3 Σεπτεμβρίου 1915

Proceedings uoadl:2713
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση Πρώτη: 25 Σεπτεμβρίου 1915

Proceedings uoadl:2721
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Δευτέρα: 10 Οκτωβρίου 1915

Proceedings uoadl:2722
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση Τρίτη: 24 Οκτωβρίου 1915

Proceedings uoadl:2723
Unit:
Historical Archive

17. 30 Οκτωβρίου 1915

Proceedings uoadl:2724
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση Τετάρτη: 7 Νοεμβρίου 1915

Proceedings uoadl:2725
Unit:
Historical Archive

19. 24 Νοεμβρίου 1915

Proceedings uoadl:2726
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Πέμπτη: 28 Νοεμβρίου 1915

Proceedings uoadl:2727
Unit:
Historical Archive