Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και ‘εθνικός χαρακτήρας’ στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, τ. A΄, Αθήνα 2016.

Scientific publication - Book uoadl:2672760 1180 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και ‘εθνικός χαρακτήρας’ στον 19ο αιώνα. Πρακτικά Συμποσίου. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη, τ. A΄, Αθήνα 2016.
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2016
Authors:
Άννα Ταμπάκη – Ουρανία Πολυκανδριώτη (επιμ.)
Publisher:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον
ISBN:
ISBN 978-618-82918-2-9 [SET], ISBN 978-618-82918-0-5
Keywords:
Πολιτισμικές σπουδές, νεοελληνικές σπουδές, μεταφραστικές σπουδές, 19ος αι.
Main subject category:
Language – Literature
Project information:
Στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστείας «Θαλής», «Χρυσαλλίς» - «Πολιτισμικές διαμεσολαβήσειςκαι διαμόρφωση του ‘εθνικού χαρακτήρα’στον περιοδικό Τύπο του 19ου αιώνα» (ΕΣΠΑ)
A´ ΤΟΜΟΣ e-book.pdf (4 MB) Open in new window