Συνάντηση Νέων Ερευνητών. Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα. Ερευνητικά ζητήματα - Πορίσματα της έρευνας. Πρακτικά. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη - Μαρία Σεχοπούλου, Αθήνα 2015, 196 σελ.

Scientific publication - Book uoadl:2672766 636 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Συνάντηση Νέων Ερευνητών. Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα. Ερευνητικά ζητήματα - Πορίσματα της έρευνας. Πρακτικά. Επιμέλεια: Άννα Ταμπάκη - Μαρία Σεχοπούλου, Αθήνα 2015, 196 σελ.
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2015
Authors:
Άννα Ταμπάκη - Μαρία Σεχοπούλου (επιμ.)
Publisher:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον
ISBN:
ISBN 978-618-80943-4-5
Keywords:
πολι
Main subject category:
Language – Literature
Project information:
Στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστείας «Θαλής», «Χρυσαλλίς» - «Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και διαμόρφωση του ‘εθνικού χαρακτήρα’ στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα» (ΕΣΠΑ)
ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf (1 MB) Open in new window