Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στα 300 χρόνια από τη γέννηση του Denis Diderot. Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη – Δραματουργία – Θεωρία. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιμέλεια: Αλεξία Αλτουβά – Μαρία Σεχοπούλου. Προλογικό Σημείωμα - Χαιρετισμός: Άννα Ταμπάκη, Αθήνα 2017, 714 σελ.

Scientific publication - Book uoadl:2672772 684 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στα 300 χρόνια από τη γέννηση του Denis Diderot. Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη – Δραματουργία – Θεωρία. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιμέλεια: Αλεξία Αλτουβά – Μαρία Σεχοπούλου. Προλογικό Σημείωμα - Χαιρετισμός: Άννα Ταμπάκη, Αθήνα 2017, 714 σελ.
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2017
Authors:
Αλεξία Αλτουβά – Μαρία Σεχοπούλου (επιμ.). Προλογικό Σημείωμα - Χαιρετισμός: Άννα Ταμπάκη
Publisher:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον
ISBN:
ISBN 978-618-82918-5-0
Keywords:
θεατρικές σπουδές
Main subject category:
Language – Literature
Project information:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (Ε-ΒΟΟΚ).pdf (5 MB) Open in new window