Ο Ρουσσώ απαντά στον Βολταίρο. Ο Λόγος περί επιστημών και τεχνών – Rousseau répond à Voltaire. Le Discours sur les sciences. et les arts. Jean Starobinski. Μετάφρ. Ράνια Πολυκανδριώτη. Επίμετρο : Περί πηγών - Annexe: Des sources. Μετάφρ . Άννα Ταμπάκη . Ετήσια διάλεξη Κ . Θ . ΔΗΜΑΡΑ 2001, Αθήνα, 2002, σελ. 304.

Scientific publication - Book uoadl:2673118 795 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Ο Ρουσσώ απαντά στον Βολταίρο. Ο Λόγος περί επιστημών και τεχνών – Rousseau répond à Voltaire. Le Discours sur les sciences. et les arts. Jean Starobinski. Μετάφρ. Ράνια Πολυκανδριώτη. Επίμετρο : Περί πηγών - Annexe: Des sources. Μετάφρ . Άννα Ταμπάκη . Ετήσια διάλεξη Κ . Θ . ΔΗΜΑΡΑ 2001, Αθήνα, 2002, σελ. 304.
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2001
Authors:
Ουρανία Πολυκανδριώτη, Άννα Ταμπάκη (μετάφρ)
Publisher:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ISBN:
ISBN 960 - 7916 - 25 - 5
Keywords:
Ρουσσώ, Βολταίρος
Main subject category:
Language – Literature
The digital material of the item is not available.