Ζητήματα συγκριτικής γραμματολογίας και ιστορίας των ιδεών. Εννέα μελέτες. Εκδ. Ergo, Αθήνα 2006.

Scientific publication - Book uoadl:2680622 730 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Ζητήματα συγκριτικής γραμματολογίας και ιστορίας των ιδεών. Εννέα μελέτες. Εκδ. Ergo, Αθήνα 2006.
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2006
Authors:
Άννα Ταμπάκη
Publisher:
Εκδόσεις Ergo
ISBN:
ISBN: 960-0000-00-0
Keywords:
συγκριτκή γραμματολογία, ιστορία των ιδεών, 18ος-20ός αι.
Main subject category:
Language – Literature
SYGKRITIKH GRAMMATOLOGIA.pdf (594 KB) Open in new window