Τεμάχη των Ομήρου μεγάλων δείπνων. An analysis of the Iliad in terms of Aristotle's Poetics

Postgraduate Thesis uoadl:2778747 286 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Library of the School of Philosophy
Deposit date:
2016
Year:
2016
Author:
Manoli Olympia
Supervisors info:
Βασίλειος Λεντάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ειρήνη Ζαμάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Original Title:
Τεμάχη των Ομήρου μεγάλων δείπνων. Μια ανάλυση της Ιλιάδας με τους όρους της αριστοτελικής Ποιητικής
Languages:
Greek
Translated title:
Τεμάχη των Ομήρου μεγάλων δείπνων. An analysis of the Iliad in terms of Aristotle's Poetics
Summary:
This paper discusses the special relationship between the Iliad and tragedy. Despite the obvious differences that distinguish epic from tragedy, the comparison of the Iliad with tragedy shows that they have much in common. In particular, this work exemplifies all those exceptional qualities of Homer, which cannot be found in the rest of the epic cycle and predetermine the development of tragedy. Specifically, in terms of μύθος, the Iliad displays - as far as generic conventions permit - all those virtues (unity, an appropriate size, causal sequence) that are characteristics of ευ συνεστώs μύθος of the tragic plot. As for ήθος, it is shown that in the Iliad the poet has created characters fulfilling sufficiently the four conditions that Aristotle raised about the ήθος (χρηστόν, αρμόττον, όμοιον και ομαλόν) and having tragic features. Finally, as far as πάθη are concerned, it is demonstrable that πάθη in the sense of πράξεις φθαρτικαί, not only dominate but also raise έλεον and φόβον of the listener and therefore οικείαν ηδονήν. In conclusion, the analysis of these dramatic elements attempts at showing the tragic spirit of the Iliad.
Main subject category:
Ancient Greek literature
Keywords:
myth, characters, pathos, pity, hamartia
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
144
Number of pages:
98
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ.pdf (1 MB) Open in new window