Η Ροδο-Kρητική προέλευση της λατρείας του Ηρακλέους στην Γέλα και τον Ακράγαντα

Journal Article uoadl:2790741 165 Read counter

Unit:
Department of History and Archaeology
Title:
Η Ροδο-Kρητική προέλευση της λατρείας του Ηρακλέους στην Γέλα και τον Ακράγαντα
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η λατρεία του Ηρακλέους μαρτυρείται στην Γέλα και στον Ακράγαντα από μικρές αλλά σημαντικές ενδείξεις, επί το πλείστον αρχαιολογικές, και διατηρείται ζωντανή καθ’ όλη τη διάρκεια της κλασσικής και ελληνιστικής εποχής.
Σε αυτό το άρθρο, ακολουθούνται τα ίχνη της λατρείας αυτής στα νησιά (Ρόδο και Κρήτη) από όπου, κατά τον Θουκυδίδη, προήλθαν οι άποικοι που ίδρυσαν την Γέλα (689/8 π.Χ.) στη νότια ακτή της Σικελίας και επισημαίνεται η ‘πολιτισμική’ διάστασις της ηρωικής μορφής του, ως καταλληλότερο εργαλείο στην προσπάθεια των Ελλήνων να αναπαράγουν στο αυτόχθονο τριγύρω τους περιβάλλον τις ιδανικές συνθήκες ζωής που στερούνταν στην πατρίδα, ώστε να εξασφαλίσουν την κατοχή τους.
Publication year:
2014-01-01
Authors:
Paolo Daniele Scirpo
Journal:
Ηλέκτρα / Electra
Publisher:
Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα
Volume:
3
Number:
-
Pages:
65-90
Keywords:
Ηρακλής, Γέλα, Ακράγας, Ρόδος, Κρήτη
Main subject category:
Archaeology
Scirpo 2014 - Herakles [Electra 3].pdf (1 MB) Open in new window