Η ετοιμότητα και ο ρόλος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών τους

Research data set uoadl:2819288 1056 Read counter

Unit:
Other units
Title:
Η ετοιμότητα και ο ρόλος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αναγνώριση και αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών τους
Languages of Item:
Greek
Description:
ποσοτική έρευνα
Creation year:
2018
Authors:
Κώστα Πανωραία
Keywords:
ζητήματα/προβλήματα ψυχικής υγείας, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ετοιμότητα εκπαιδευτικών, Αττική
Main subject category:
Health Sciences