Πρακτικά Συγκλήτου 1918-1919, τόμος 31

Volume of Archival Material uoadl:2828 1698 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1918-1919, τόμος 31
Time Coverage:
1917-1918 (συνέχεια), 1918-1919 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 47η: 4 Αυγούστου 1918

Proceedings uoadl:2829
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 48η: 18 Αυγούστου 1918

Proceedings uoadl:2830
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 49η: 1 Σεπτεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2831
Unit:
Historical Archive

4. 10 Σεπτεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2832
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση 50η: 13 Σεπτεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2833
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 1η: 29 Σεπτεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2834
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 2α: 2 Οκτωβρίου 1918

Proceedings uoadl:2835
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 3: 6 Οκτωβρίου 1918

Proceedings uoadl:2836
Unit:
Historical Archive

9. Έκτακτη Συνεδρίαση 4η: 8 Οκτωβρίου 1918

Proceedings uoadl:2837
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 5η: 20 Οκτωβρίου 1918

Proceedings uoadl:2838
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 6η: 3 Νοεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2839
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 7η: 10 Νοεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2840
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 8η: 15 Νοεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2841
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 9η: 24 Νοεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2842
Unit:
Historical Archive

15. 28 Νοεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2843
Unit:
Historical Archive

16. Ψήφισμα: 1 Δεκεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2844
Unit:
Historical Archive

17. 3 Δεκεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2845
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 10η: 5 Δεκεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2846
Unit:
Historical Archive

19. 8 Δεκεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2847
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 11η: 15 Δεκεμβρίου 1918

Proceedings uoadl:2848
Unit:
Historical Archive