Η Σύμβαση Κέιπ Τάουν για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί κινητού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και το Πρωτόκολλο για τον εξοπλισμό αεροσκαφών

Preprint uoadl:2863871 1037 Read counter

Unit:
Department of Law
Title:
Η Σύμβαση Κέιπ Τάουν για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί κινητού εξοπλισμού μεγάλης αξίας και το Πρωτόκολλο για τον εξοπλισμό αεροσκαφών
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η Σύμβαση του Κέιπ Τάουν για τις διεθνείς εμπράγματες ασφάλειες επί κινητού εξοπλισμού αεροσκαφών, αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά κείμενα ουσιαστικού δικαίου, σχεδιασμένο για την διευκόλυνση των χρηματοδοτήσεων επί αεροσκαφών. Η Σύμβαση, θεσπίζοντας κανόνες που ενισχύουν την προβλεψιμότητα και οδηγούν στην μείωση των κινδύνων για τους χρηματοδότες προάγει τις χρηματοδοτήσεις επί του κινητού εξοπλισμού αεροσκαφών μειώνοντας το κόστος της χρηματοδότησης. Πρόκειται για ένα νομικό κείμενο ευνοϊκό προς τον πιστωτή αφού προβλέπει διάφορα ένδικα μέσα προστασίας υπέρ αυτού σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων του οφειλέτη. Η Σύμβαση ιδρύοντας ένα πολύπλοκο σύστημα δηλώσεων, δίνει την ευχέρεια στα Κράτη να επικυρώσουν την Σύμβαση αποκλείοντας την εφαρμογή των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με ρυθμίσεις του εσωτερικού εθνικού τους δικαίου. Αποτελεί ένα νομικό κείμενο εναρμόνισης του διεθνούς εμπορικού δικαίου το οποίο κατάφερε να εισχωρήσει σε νομικά ζητήματα ουσιαστικού δικαίου που θεωρούνταν παραδοσιακά ως εγγενώς εθνικά όπως είναι εκεί-να που άπτονται του εμπράγματου και πτωχευτικού δικαίου.
Creation year:
2018
Authors:
Καλαμάτα Κωνσταντίνα
Pages:
101
Keywords:
Σύμβαση, Κέιπ, Τάουν
Main subject category:
Law and Legislation
KΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΙΠ ΤΑΟΥΝ !.pdf (1 MB) Open in new window