Κοινωνική Προσαρμοστικότητα και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Αντίληψη Εαυτού, Κόσμου, Μέλλοντος και Αντιμετώπιση της Αδικίας

Postgraduate Thesis uoadl:2866866 148 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Library of the School of Education
Deposit date:
2019-03-22
Year:
2019
Author:
Paizi Iliana
Supervisors info:
Βασιλειάδου Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, ΤΚΘ, ΕΚΠΑ
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Γιώτσα Άρτεμις, Αν. Καθηγήτρια, ΠΤΝ, ΠΙ
Original Title:
Κοινωνική Προσαρμοστικότητα και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Αντίληψη Εαυτού, Κόσμου, Μέλλοντος και Αντιμετώπιση της Αδικίας
Languages:
Greek
Translated title:
Κοινωνική Προσαρμοστικότητα και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Αντίληψη Εαυτού, Κόσμου, Μέλλοντος και Αντιμετώπιση της Αδικίας
Summary:
This research focuses on detecting a possible correlation of injustice with self-esteemed mental health as well as the perceptions that individuals have shaped about themselves, the world and the future. The survey was conducted through the Questionnaire of Injustice and the questionnaires G.H.Q and D.P.Q. It is examined whether there is a correlation between dysfunctional management of injustice and the levels of self-esteemed mental health of individuals. It is also examined whether there is a correlation between dysfunctional management of injustice and the way individuals perceive themselves, the world and the future.
Findings emerged from thirty-five respondents indicate that there is indeed correlation between dysfunctional management of injustice and the way people perceive themselves, the world and the future. In conclusion, the dysfunctional management of injustice is associated with perceptions that have been shaped by people about the world and the future.
Main subject category:
Health Sciences
Keywords:
perceptions about self, world and future, injustice, mental health
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
180
Number of pages:
95

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΝΑΣ ΠΑΙΖΗ.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.