Τοπωνύμια του χωριού Αγίου Βασιλείου νομού Κορινθίας.

Folklore Manuscript uoadl:2867711 345 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3789
Original Title:
Τοπωνύμια του χωριού Αγίου Βασιλείου νομού Κορινθίας.
Creator:
Maria Pipilou
Year submitted:
1990
Geographical region:
Κορινθία
Town / Village:
Άγιος Βασίλειος , νομού Κορινθίας, Πελοπόννησος
Sources:
Fieldwork
Number of pages:
38
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Keywords:
παραδόσεις τοπωνυμίων
The digital material of the item is not available.