Αλέξανδρος Δελμούζος :Γλωσσικές -Παιδαγωγικές καινοτομίες και οι διαχρονικές επιδράσεις τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Research data set uoadl:2877619 852 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Αλέξανδρος Δελμούζος :Γλωσσικές -Παιδαγωγικές καινοτομίες και οι διαχρονικές επιδράσεις τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Languages of Item:
Greek
Description:
οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Δελμούζου αποτέλεσαν μια καινοτομική προσπάθεια συγκερασμού των αρχών, του "σχολείου εργασίας" και του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Βιβλιογραφική έρευνα της επίδρασης του Δελμούζου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τη νομοθεσία που προέκυψε μετά το 1977 μέχρι σήμερα
Creation year:
2019
Authors:
Αγγελική Η. Βουρδούση
Keywords:
Εκπαίδευση, εκπαιδευτικό σύστημα, Δημοτικισμός, Παιδαγωγική , Α.Δελμούζος
Main subject category:
History