Πρακτικά Συγκλήτου 1919-1921, τόμος 32

Volume of Archival Material uoadl:2878 1682 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1919-1921, τόμος 32
Time Coverage:
1918-1919 (συνέχεια), 1919-1920, 1920-1921 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 33η: 20 Αυγούστου 1919

Proceedings uoadl:2879
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 34η: 4 Σεπτεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2880
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 35η: 7 Σεπτεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2881
Unit:
Historical Archive

4. Έκτακτη Συνεδρίαση: 9 Σεπτεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2882
Unit:
Historical Archive

5. 7 Οκτωβρίου 1919

Proceedings uoadl:2883
Unit:
Historical Archive

6. 10 Οκτωβρίου 1919

Proceedings uoadl:2884
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 1η: 28 Σεπτεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2885
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 2α: 19 Οκττωβρίου 1919

Proceedings uoadl:2886
Unit:
Historical Archive

9. 22 Οκτωβρίου 1919

Proceedings uoadl:2887
Unit:
Historical Archive

10. 28 Οκτωβρίου 1919

Proceedings uoadl:2888
Unit:
Historical Archive

11. 22 Οκτωβρίου 1919

Proceedings uoadl:2889
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 3η: 2 Νοεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2890
Unit:
Historical Archive

13. 4 Νοεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2891
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 4η: 9 Νοεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2892
Unit:
Historical Archive

15. Έκτακτη Συνεδρίαση: 19 Νοεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2893
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 5η: 20 Νοεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2894
Unit:
Historical Archive

17. 25 Νοεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2895
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 6η: 30 Νοεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2896
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση 7η: 14 Δεκεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2897
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση 8η: 21 Δεκεμβρίου 1919

Proceedings uoadl:2898
Unit:
Historical Archive