Άμεση λαογραφική εργασία από την πόλη Σαλαμίνα, της νήσου Σαλαμίνας, του νομού Αττικής.

Folklore Manuscript uoadl:2880470 381 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3796
Original Title:
Άμεση λαογραφική εργασία από την πόλη Σαλαμίνα, της νήσου Σαλαμίνας, του νομού Αττικής.
Creator:
Kaparalioti Eleftheria tou Charalampous
Year submitted:
2008
Data collection period:
Πάσχα 2008
Geographical region:
Αττική
Town / Village:
Σαλαμίνα
Sources:
Field work
Number of pages:
138
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 οπτικός δίσκος (cd) (περιέχει συνεντεύξεις πληροφορητών)
The digital material of the item is not available.