Άμεση λαογραφική συλλογή από τη νήσο Αίγινα, νομού Αττικής.

Folklore Manuscript uoadl:2880473 383 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3797
Original Title:
Άμεση λαογραφική συλλογή από τη νήσο Αίγινα, νομού Αττικής.
Creator:
Simantoni Maria
Year submitted:
2007
Data collection period:
Αύγουστος 2007
Geographical region:
Nisos Aigina
Sources:
Field work
Number of pages:
78
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
The digital material of the item is not available.