Νομικοί Όροι Οικογενειακού Δικαίου στους Παπύρους της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Περιόδου

Postgraduate Thesis uoadl:2884155 263 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Library of the School of Philosophy
Deposit date:
2019-11-09
Year:
2019
Author:
Kikidou Sofia
Supervisors info:
Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας - Παπυρολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μαίρη Ι. Γιόση, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ροζαλία Χατζηλάμπρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Original Title:
Νομικοί Όροι Οικογενειακού Δικαίου στους Παπύρους της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Περιόδου
Languages:
Greek
Translated title:
Νομικοί Όροι Οικογενειακού Δικαίου στους Παπύρους της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Περιόδου
Summary:
This study investigates important legal terms, in alphabetical order, which deal with issues covering the whole spectrum of family law, such as marriage, divorce, dowry, adoption and adrogatio (εἰσποίησις), as they are found in papyri of the roman and byzantine eras.
It also investigates the typical structure of legal documents of the eras, their consistency as well as their repeated vocabulary.
Lastly, the study investigates the permanence of these terms in contemporary family law and their validity with the same or different meanings.
Main subject category:
Law and Legislation
Keywords:
Legal terms, papyri, family law , roman era , byzantine era , roman and byzantine legislation, marriage, divorce , adoption, adrogatio (εἰσποίησις)
Index:
Yes
Number of index pages:
4
Contains images:
No
Number of references:
83
Number of pages:
133

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΚΙΚΙΔΟΥ.pdf
1 MB
File access is restricted until 2022-11-11.