Η διδασκαλία συστήματος σύνθεσης και η αξιολόγηση της αγωνιστικής απόδοσης στην Πετοσφαίριση με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.

Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:2931232 104 Read counter

Unit:
Department of Physical Education & Sport Science
Title:
Η διδασκαλία συστήματος σύνθεσης και η αξιολόγηση της αγωνιστικής απόδοσης στην Πετοσφαίριση με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν θετικά το περιβάλλον μάθησης δίνοντας στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής ένα εργαλείο-βοήθημα για μια συμπληρωματική, εναλλακτική μορφή διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων του χώρου της Φυσικής Αγωγής. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η χρήση των Νέων Τεχνολογιών να βρίσκεται σε αρμονία με τις παιδαγωγικές αρχές και τους σκοπούς του μαθήματος και χωρίς να «θυσιάζεται» η φυσική δραστηριότητα. Η διδασκαλία του αγωνιστικού συστήματος με σύνθεση 5:1 (5 επιθετικοί-1 πασαδόρος) στην πετοσφαίριση παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της πολυπλοκότητας του κανονισμού των θέσεων και της διαφορετικής παράταξης, για την υποδοχή του σερβίς, σε κάθε περιστροφή. Η χρησιμοποίηση πολυμεσικών εργαλείων και υπολογιστικού φύλου εργασίας με στοχευμένη ανατροφοδότηση επέτρεψε την κατανόηση τόσο βασικών κανονισμών, όσο και της αγωνιστικής δομής και τακτικής της Πετοσφαίρισης. Παράλληλα, η ιεραρχική μορφή του παιχνιδιού της Πετοσφαίρισης έδωσε τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των δεξιοτήτων επιτρέποντας στους μαθητές/τριες, με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων εργασίας, να οπτικοποιήσουν αγωνιστικά δεδομένα που συγκέντρωσαν, και εφαρμόζοντας τη θεωρία των πιθανοτήτων, που έχουν διδαχθεί στο μάθημα «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής», να ποσοτικοποιήσουν την πιθανότητα να υπάρχει θετική, αρνητική ή ουδέτερη έκβαση σε ένα αγωνιστικό επεισόδιο.
Στο άρθρο περιλαμβάνεται ένα διαθεματικό μ-σενάριο στο οποίο οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Λυκείου του 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών αρχικά παρακολούθησαν πολυμεσική εφαρμογή για την μετάβαση από το ήδη γνωστό σύστημα σύνθεσης 4:2, στο σύστημα σύνθεσης 5:1 και έκαναν πρακτική εξάσκηση στη σωστή σύνθεση των ομάδων τους, συμπληρώνοντας σχετικό υπολογιστικό φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε αγωνιστικές ομάδες ακολούθησαν προπονητικό πρωτόκολλο, κατέγραψαν και αξιολόγησαν την απόδοση των ομάδων τους με τη βοήθεια υπολογιστικών φύλλων εργασίας με μακροεντολές, που ήταν προεγκατεστημένα σε ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Τέλος, οπτικοποίησαν τα δεδομένα αγωνιστικής απόδοσης που συγκέντρωσαν και τα παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης, αφού έλαβαν υπόψη τους την ήδη διδαχθείσα θεωρία των πιθανοτήτων.
Publication year:
2019
Authors:
Σωτήριος, Δρίκος
Αθανάσιος, Τσούκος
Publisher:
GREEK COMPUTER SOCIETY
Conference title:
11th Conference on Informatics in Education 2019 Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Pages:
362-373
Keywords:
Πετοσφαίριση, αγωνιστικό σύστημα, διαθεματικότητα, υπολογιστικά φύλλα.
Main subject category:
Education - Sport science
The digital material of the item is not available.