Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου

Accessible textbook uoadl:2933000 550 Read counter

Ermofilos code:
61478
Book code:
-
Title:
Βασικές αρχές νευροψυχολογίας του ανθρώπου
Author:
Kolb B. & Whishaw I (επιμ. Γιακουμάκη Σ, Καστελλάκης Α)
ISBN:
978-960-01-1962-6
Publisher:
Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
Publication House:
GUTENBERG
Year of publication:
2018
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
Professors:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.
Year:
2018
Semester:
5