Ο πολυέλεος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία

Scientific publication - Book uoadl:2936281 5 Read counter

Unit:
Department of Music Studies
Title:
Ο πολυέλεος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2003
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Publisher:
Ίδρυμα Bυζαντινής Μουσικολογίας
ISBN:
960-86798-4-2
Keywords:
Πολυέλεος Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελοποιία
Main subject category:
Fine arts - Entertainment
Polyeleos.pdf (23 MB) Open in new window