Προγράµµατα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Νοµικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (= User education programs in Law Library and Classics Library of National and Kapodistrian University of Athens)

Scientific publication - Conference Paper uoadl:2943003 16 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Προγράµµατα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Νοµικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (= User education programs in Law Library and Classics Library of National and Kapodistrian University of Athens)
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Στην εισήγηση περιγράφονται τα άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης που οργανώνει το προσωπικό δυο σπουδαστηρίων στη Νομική και τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ με σκοπό να εξοικειωθούν κυρίως οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με τη χρήση των περιφερειακών βιβλιοθηκών στο φυσικό τους χώρο αλλά και να γνωρίσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ και του Διαδικτύου με αναφορά στη Νομική επιστήμη και την Κλασική Φιλολογία αντιστοίχως.
Τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη μη θεσμοθετημένη υλοποίηση των προγραμμάτων, την παθογένεια του τρόπου οργάνωσης των βιβλιοθηκών αλλά και από την απουσία κεντρικής διοίκησης των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, συζητούνται σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οικεία Τμήματα, καθώς η παροχή υπηρεσιών πληροφοριακής εκπαίδευσης των χρηστών των βιβλιοθηκών κρίνεται απολύτως αναγκαία.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται απλές πρακτικές, προσαρμοσμένες στο συγκεκριμένο περιβάλλον δυο βιβλιοθηκών των θεωρητικών επιστημών, που αν και μεμονωμένα έχουν να επιδείξουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Τέλος επισημαίνεται η σημασία της προσαρμογής διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών πληροφοριακής εκπαίδευσης μέσα από τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία των βιβλιοθηκών με έμφαση στη θεματική (κατά επιστημονικούς κλάδους) συνάφεια των προγραμμάτων.
Publication year:
2008
Authors:
Βασιλική Στρακαντούνα
Αργυρώ (Ηρώ) Φραντζή
Publisher:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Conference title:
1ο Επιστημονικό Συμπόσιο για την Πληροφοριακή Παιδεία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση
Pages:
-
Keywords:
Πληροφοριακή εκπαίδευση, Εκπαίδευση χρηστών, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Νομικές βιβλιοθήκες, Φιλολογικές βιβλιοθήκες, Information Literacy, User education, Academic Libraries, Law Libraries, Classical Philology Libraries
Main subject category:
General works
Official URL (Publisher):
Στρακαντούνα, Βασιλική, Φραντζή, Frantzi - Unknown - Προγράµµατα εκπαίδευσης χρηστών σε Νοµικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φι.pdf (467 KB) Open in new window