Προλογισμός

Scientific publication - Book Chapter uoadl:2965862 60 Read counter

Unit:
Department of Primary Education
Title:
Προλογισμός
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2019
Authors:
Εμμανουήλ Κορκιδάκης
Πρόλογος: Χρήστος Κεχαγιάς
Pages:
11-19
BookTitle:
Η εθνική Γλώσσα ημών Ελλήνων: Έξοχον σόφισμα και υπείροχον τέχνεργον
Publisher:
ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ Ο ΚΡΗΣ
ISBN:
918-618-00-1745-8
Keywords:
Φιλοσοφία, Γλώσσα
Main subject category:
Language – Literature
2020.pdf (778 KB) Open in new window