Πανδημία της νόσου COVID-19 : Βιοηθικές αρχές και κριτήρια προτεραιότητας στον εμβολιασμό

Scientific publication - Book Chapter uoadl:2967617 264 Read counter

Unit:
Department of Social Theology and the Study of Religion
Title:
Πανδημία της νόσου COVID-19 : Βιοηθικές αρχές και κριτήρια προτεραιότητας στον εμβολιασμό
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2021
Authors:
Βασίλειος, Φανάρας
Pages:
282-296
BookTitle:
Διεπιστημονικές (επανα-)προσεγγίσεις στο γεγονός του θανάτου
Publisher:
GUTENBERG
ISBN:
978-960-01-2298-5
Keywords:
Πανδημία, εμβόλιο COVID-19, Βιοηθική
Main subject category:
Religion
Project information:
Η συγγραφή του άρθρου για τον Τόμο έγινε την εποχή της συζήτησης για τα κριτήρια και την προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τη νόσο COVID-19, ένα σχεδόν μήνα πριν τον πρώτο εμβολιασμό στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2020). Η μελέτη του άρθρου θα πρέπει να να λάβει υπόψη αυτό το χρονικό σημείο, καθώς οι εξελίξεις σχετικά με την απροθυμία μέρους του πληθυσμού στον εμβολιασμό δεν επιβεβαίωσαν την αρχική άποψη ότι αυτός θα γινόταν μαζικά και συνεπώς θα έπρεπε να μπουν κριτήρια για την προτεραιότητα της χορήγησης εμβολίου.
References:
Φανάρας Βασίλειος. Πανδημία της νόσου COVID-19 : Βιοηθικές αρχές και κριτήρια προτεραιότητας στον εμβολιασμό. In: Διεπιστημονικές (επανα-)προσεγγίσεις στο γεγονός του θανάτου. Vol. 1. Αθήνα: Gutenberg; 2021. pp. 282-296.
ΠΑΝΔΗΜΙΑ-ΕΜΒΟΛΙΟ-ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΑΝΑΡΑΣ ΤΟΜΟΣ.pdf (1019 KB) Open in new window