Το ελληνικό βιβλίο στην κρίση: Σκέψεις για το παρελθόν, παρατηρήσεις για το παρόν, ιδέες για το μέλλον

Scientific publication - Book uoadl:2970181 29 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Το ελληνικό βιβλίο στην κρίση: Σκέψεις για το παρελθόν, παρατηρήσεις για το παρόν, ιδέες για το μέλλον
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2014
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Αθηνά Ζηζοπούλου
Άννα Καρακατσούλη
Χριστίνα Μπάνου
Δημήτρης Παυλόπουλος
Χρήστος Αστερίου
Θωμάς Τσαλαπάτης
Κρίτων Ηλιόπουλος
Μιχάλης Λαλιώτης
Publisher:
Εκδόσεις των Συναδέλφων
ISBN:
978-960-9797-31-3
Keywords:
Ιστορία, Εκδοτική Ιστορία, Ελλάδα, Οικονομική Κρίση, Κρίση του βιβλίου
Main subject category:
Language – Literature
PraktikaDihmeridas.pdf (6 MB) Open in new window