Έθιμα του Δωδεκαημέρου εις Λεβίδιον Τριπόλεως, της επαρχίας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας.

Folklore Manuscript uoadl:3063 1531 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
2
Original Title:
Έθιμα του Δωδεκαημέρου εις Λεβίδιον Τριπόλεως, της επαρχίας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας.
Creator:
Γεωργία Αποστολοπούλου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Αρκαδία
Town / Village:
Λεβίδιον Τριπόλεως Αρκαδίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Αποστολοπούλου Παρασκευή ετών 59 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις

1


2


3


4


5