Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Μεσόγη, της επαρχίας Πάφου, της νήσου Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3079 1375 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
13
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Μεσόγη, της επαρχίας Πάφου, της νήσου Κύπρου.
Creator:
Γεώργιος Χατζηιωάννου του Σοφοκλέους
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Μεσόγη Πάφου Κύπρου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Χριστοδούλου Γλαύκος ετών 37
Σταυρινού Ματθαίος ετών 63
Νικολάου Ιωάννης ετών 65
Χριστοδούλου Πολύμνια ετών 80
Χατζηγεωργίου Λοξαντρού ετών 78
Σάββα Μαρίτσα ετών 50

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81