Δημώδη άσματα από την περιοχή Καλαβρύτων, του νομού Αχαϊας.

Folklore Manuscript uoadl:3080 1902 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
14
Original Title:
Δημώδη άσματα από την περιοχή Καλαβρύτων, του νομού Αχαϊας.
Creator:
Ευφροσύνη Δημοπούλου , Μαρία Δημοπούλου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Αχαΐα
Town / Village:
Καλάβρυτα Αχαϊας
Sources:
συλλογή ασμάτων
Interviewee:
Δημοπούλου Μαρία ετών 39 απόφοιτος δημοτικού
Δημοπούλου Παναγούλα ετών 75 αγράμματος
Χριστείδη Ελένη ετών 85 αγράμματος
Γιαννοπούλου Ασήμω ετών 40 απόφοιτος δημοτικού
Οικονόμου Αγγελική ετών 40 αγράμματος
Γαλάνη Ελένη ετών 53 αγράμματος
Αθανασοπούλου Ευγενία ετών 42 απόφοιτος δημοτικού
Καμακιώτου Ευδοκία ετών 40 απόφοιτος δημοτικού
Δημοπούλου Γεωργία ετών 49 απόφοιτος δημοτικού

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30