Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της επαρχίας Σφακίων, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3081 1406 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
15
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της επαρχίας Σφακίων, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Άννα Λεβεντάρη
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Χανιά
Town / Village:
επαρχία Σφακίων Χανίων Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9