Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κριτσάς, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3083 1711 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
17
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κριτσάς, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Σταύρος Σημαιάκης
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Λασίθι
Town / Village:
Κριτσά Λασιθίου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Σημαιάκης Αντώνιος ετών 65
Νεραντζούλη Ζαμβία ετών 65 αγράμματος
Κοκκίνη Ζαμβία ετών 60 αγράμματος
Σημαιάκη Μαρίκα ετών 18 μαθήτρια γυμνασίου
Νεραντζούλη Ειρήνη ετών 57
Κοντογιάννη Πιπίνα ετών 65
Συμαιάκη Ελένη ετών 56
Παγκάλου Μαρία ετών 85

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29