Πρακτικά Συγκλήτου 1923-1924, τόμος 35

Volume of Archival Material uoadl:3086 1161 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1923-1924, τόμος 35
Time Coverage:
1923-1924
Notes:
Πρυτανεία Δ. Παππούλια

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 13 Οκτωβρίου 1923

Proceedings uoadl:3093
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση 2η: 3 Νοεμβρίου 1923

Proceedings uoadl:3098
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση 3η: 17 Νοεμβρίου 1923

Proceedings uoadl:3099
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση 4η: 1 Δεκεμβρίου 1923

Proceedings uoadl:3100
Unit:
Historical Archive

5. 4 Δεκεμβρίου 1923

Proceedings uoadl:3108
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση 5η: 22 Δεκεμβρίου 1923

Proceedings uoadl:3111
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση 6η: 12 Ιανουαρίου 1924

Proceedings uoadl:3112
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση 7η: 5 Φεβρουαρίου 1924

Proceedings uoadl:3113
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση 8η: 9 Φεβρουαρίου 1924

Proceedings uoadl:3114
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση 9η: 1 Μαρτίου 1924

Proceedings uoadl:3118
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση 10η: 8 Μαρτίου 1924

Proceedings uoadl:3119
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση 11η: 22 Μαρτίου 1924

Proceedings uoadl:3121
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση 12η: 5 Απριλίου 1924

Proceedings uoadl:3122
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση 13η: 24 Απριλίου 1924

Proceedings uoadl:3123
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση 14η: 17 Μαΐου 1924

Proceedings uoadl:3124
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση 15η: 14 Ιουνίου 1924

Proceedings uoadl:3125
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση 16η: 5 Ιουλίου 1924

Proceedings uoadl:3126
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση 17η: 8 Ιουλίου 1924

Proceedings uoadl:3127
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση 18η: 12 Ιουλίου 1924

Proceedings uoadl:3128
Unit:
Historical Archive