Συλλογή λαογραφικού υλικού από το Παραλίμνι Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3088 407 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
21
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού από το Παραλίμνι Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.
Creator:
Πέτρος Γ. Οικονόμου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Παραλίμνι Αμμοχώστου Κύπρου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Πιτάκκης Παύλος
Πιερής Πέτρος
Οικονόμου Γεώργιος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17