Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καρύτσης Καρπενησίου, του νομού Ευρυτανίας.

Folklore Manuscript uoadl:3097 3153 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
29
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καρύτσης Καρπενησίου, του νομού Ευρυτανίας.
Creator:
Κωνσταντίνα Δαλακώστα
Year submitted:
1964
Data collection period:
1964
Geographical region:
Ευρυτανία
Town / Village:
Καρύτσα Καρπενησίου Ευρυτανίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Τζαφέρης Νικόλαος
Δημοπούλου Μαρία ετών 11 μαθήτρια πέμπτης δημοτικού
Αναστασοπούλου ετών 28 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Τζαβέλη Μαρία ετών 38 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Δαλακώστα ΔΣπυριδούλα ετών 52 αγράμματος
Τζαβέλη Βασιλική ετών 56 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Τζαβέλης Κωνσταντίνος ετών 58 απόφοιτος δημοτικού
Κατσούλη Αικατερίνη ετών 80 αγράμματος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40