Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μοιρών Μεσσαράς, της επαρχίας Καινουργίου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3103 428 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
32
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Μοιρών Μεσσαράς, της επαρχίας Καινουργίου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Μαρκάκη Νίκη του Κων/νου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Ηράκλειο
Town / Village:
Μοίραι Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7